Monitoring pojazdów GPS/GLONASS

Aktualności close window
20 sierpnia 2019 roku nasz artykuł "The vehicle fleet monitoring and personnel management system" został opublikowany w czsopiśmie Archives of Transport System Telematics. ATST to międzynarodowe czasopismo o interdyscyplinarnym charakterze, którego celem jest wypełnienie luki badawczej pomiędzy teorią i praktyką w obszarze telematyki transportu. Artykuł rozpoczyna się na stronie 34.
| strona główna ATST | ATST Volume 12 Issue 3 |
24 kwietnia 2019 roku w czasopiśmie Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2019 nr 3 jako współautorzy opublikowaliśmy artykuł pt. „Zastosowanie nowych technologii w monitorowaniu pojazdów samochodowych”.
| streszczenie arykułu | treść artykułu |
1 marca 2019 roku na konferencji naukowej "Telematyka Systemów Transportowych" TST 2019 prof. Gabriel Nowacki z Wojskowej Akademii Technicznej wygłosił w języku angielskim referat pt. "System monitorowania floty pojazdów i zarządzania personelem" (ang. The vehicle fleet monitoring and personnel management system). Znaczna część referatu była poświęcona prezentacji naszej aplikacji CarSpy jako modelowemu i sprawdzonemu w eksploatacji przykładowi takiej usługi.
| program konferencji TST 2019 | treść referatu |
W dniach 8 - 11 stycznia 2019 roku wzięliśmy udział w konferencji naukowej „Szkoła Logistyki” w Szczyrku (Orle Gniazdo) pod patronatem J.M. Rektora Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego w Radomiu prof. dr hab. inż. Zbigniewa Łukasika. Jako współautorzy z Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego wygłosilismy referat pt. „Zastosowanie nowych technologii w monitorowaniu pojazdów samochodowych”, w którym na przykładzie aplikacji CarSpy wykazaliśmy zwiększenie bezpieczeństwa i ograniczenie kosztów na skutek stosowania satelitarnego monitorowania pojazdów.
| informacja na stronie WAT | zdjęcie |

17 grudnia 2018 roku w konsorcjum naukowym z Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie i Politechniką Opolską, złożyliśmy wniosek o dofinansowanie projektu badawczego, pt. „Model teoretyczny Systemu Monitorowania Pojazdów Przewożących Towary Niebezpieczne” w konkursie Opus 16, organizowanym przez Narodowe Centrum Nauki.
17 września 2018 roku w konsorcjum z Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie i Politechniką Opolską, złożyliśmy wniosek o dofinansowanie projektu badawczego, realizowanego w ramach współpracy międzynarodowej, pt. „Koncepcja systemu monitorowania floty pojazdów i zarządzania personelem” w konkursie Harmonia 10, organizowanym przez Narodowe Centrum Nauki. 23 lutego 2018r. podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.
Współpraca będzie prowadzona m.in. w formie: 1) wymiany doświadczeń; 2) wspólnego opracowywania dokumentów; 3) udostępniania materiałów informacyjnych z zasobów Stron, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 4) wzajemnych konsultacji i porad eksperckich; 5) sporządzania opinii, ekspertyz naukowo-technicznych, itp.; 6) organizowania wspólnych narad, konferencji, warsztatów, prezentacji, pokazów oraz szkoleń specjalistycznych; 7) organizowania wspólnych staży i praktyk; 8) podejmowania działań celem wykorzystania wspólnego, dostępnego potencjału biznesowo-technologicznego.

Jesteśmy firmą specjalizującą się w realizacji projektów z dziedziny inteligentnych systemów transportowych ITS (ang. Intelligent Transportation Systems). Istniejemy od 2007 roku.

Podstawowo oferujemy kompleksową, wysokiej jakości usługę satelitarnego monitorowania pojazdów CarSpy©, bazującą na najlepszym sprzęcie lokalizacyjnym GPS/GLONASS i autorskim oprogramowaniu. Naszymi klientami są firmy transportowe, kurierskie, handlowe, dźwigowe, usługowo-techniczne, dilerzy samochodowi, producenci rynku przetwórstwa spożywczego, dystrybutorzy produktów dla ogrodnictwa itp. Świadczymy również usługi dla jednostek naukowych, np. dla Wojskowego Instytutu Łączności. Jesteśmy partnerem Polskiej Platformy Technologicznej Inteligentnych Systemów Transportowych powołanej przez Instytut Transportu Samochodowego. Współpracujemy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Nasi specjaliści należą do Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP. Mamy podpisane porozumienie o współpracy z Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą w Warszawie. Sponsorujemy monitoring przewozu zwierząt dla Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie.

Posiadamy doświadczenie, możliwości techniczne, organizacyjne i kadrowe umożliwiające przeprowadzanie analiz, wykonanie projektu oraz wdrożenie wyników w obszarze inteligentnych systemów transportowych. Dzięki nieustannemu rozwojowi oraz współpracy z ośrodkami naukowo-badawczymi staliśmy się znaczącą firmą na tym wymagającym rynku.

Aby zamówić usługę prosimy o kontakt telefoniczny 22 468 85 22 lub e-mail. Przygotujemy indywidualną ofertę uwzględniającą Państwa specyficzne wymagania.

Najważniejsza dla nas jest jakość i satysfakcja klienta.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Aktualizacja: 28 sierpnia 2019 r.OM Poland Sp. z o.o.
04-697 Warszawa, ul. Mrówcza 243
tel. 22 468 85 22   fax 22 270 23 01
e-mail: om-poland@om-poland.pl

OM Poland Sp. z o.o.